Wzywam Cię,
przyjdź umocnij mnie
Dodaj mroku cień
Jasny rozpal dzień
Twój jest czas i świat
pełnio boskich prawd
Tyś natchnieniem mym
i przebudzeniem
Duchu Święty przyjdź.

 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej wyrosło z rozważań i kontemplacji tajemnic Męki Pańskiej. Podstawę tego nabożeństwa stanowiło zawsze uczczenie określonych wydarzeń z Męki Pana, a zwłaszcza Jego drogi jaką przeszedł On z krzyżem na ramionach, od pretorium Piłata na Kalwarię. Natomiast elementem bliżej określającym ducha tej pobożnej praktyki jest współcierpienie i wewnętrzny współudział w cierpieniach Jezusa oraz łączność z Chrystusem Mistycznym, który w swoim Kościele kontynuuje swe zbawcze dzieło w duszach ludzkich.
                                                  (Droga Krzyżowa ks. Jerzy Kopeć CP)
 Pragniemy zaprosić każdego z Was do odbycia wspólnej Drogi Krzyżowej. Niech pieśni i rozważania Męki Pańskiej
będą inspiracją do refleksji oraz medytacji związanej z cierpieniem Jezusa Chrystusa na krzyżu dla naszego zbawienia.
                         Nauczyciele i Wychowawcy Archidiecezji Łódzkiej
Nagranie zostało dokonane 14 marca 2004 roku w Kościele Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi. Rozważania Męki Pańskiej wygłosił ks. dr Ryszard Szmist. Każda stacja Drogi Krzyżowej składa się z pieśni i rozważań, które można wysłuchać w czasie przeglądania zawartości serwisu lub ściągnąć jako spakowane pliki MP3.

Ranking katolicki

Ranking stron chrześcijańskich

Ranking czyli promocja stron chrześcijańskich

    

strona główna - prolog - epilog - kontakt

Duszpasterstwo Nauczycieli i Wychowawców

Archidiecezji Łódzkiej
www.dniw.republika.pl

projekt, wykonanie i hosting serwisu: Maciej Wojciechowski
uwagi techniczne: maciejwojciechowski@poczta.onet.pl
Ryciny poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej narysowane przez Magdę Paszkiewicz
i zaczerpnięte ze strony http://www.gsd.gda.pl/